Wat is het belang van een ondernemingsraad?

Tegenwoordig is het enerzijds belangrijk dat het personeel wat meer insprake heeft over een aantal zaken dat de belangen van de werknemers betreft. Anderzijds is het ook prettiger voor het bestuur om zo een inzicht te krijgen om ervoor te zorgen dat het personeel zich fijn voelt onder de omstandigheden. Dat is waar een ondernemingsraad handig van pas komt. Lees verder voor meer informatie.

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad bestaat uit een aantal werknemers die zich hebben opgesteld om ten eerste lid te worden en op te komen voor de belangen van het personeel van het bedrijf. Zij bespreken dus onder andere met de ondernemer of bestuurder zaken over de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden maar ook bijvoorbeeld over de behandeling van het personeel. Het is dus belangrijk dat er een OR wordt ingezet voor het goed functioneren van uw onderneming.

Plan van aanpak

Nu is het natuurlijk tijd om een OR op te zetten. Wat voor stappen kunt u ondernemen? Ten eerste gaat u de ondernemer of de bestuurder van het bedrijf waar u werkzaam bent benaderen. U kunt in gesprek gaan en beargumenteren waarom u het noodzakelijk vindt dat er een OR in het bedrijf komt. Vervolgens is het aan u om collega’s te benaderen en hen op de hoogte te stellen dat er plannen zijn om een OR op te richten en of zij geïnteresseerd zijn hierin. Zo kunt u namelijk een lijst opstellen met de potentiële kandidaten. De volgende stap is het oprichten van een voorbereidingscommissie waarin er meestal twee tot drie werknemers zitten met de bestuurder. Hier wordt er besloten wat er in het reglement wordt opgenomen zodat de verkiezingen plaats kunnen vinden zodat de leden van het OR gekozen kunnen worden. Uiteindelijk licht u de collega’s hierover in en kunt u benadrukken hoe belangrijk het is om een OR te hebben en lid te zijn hiervan om onder andere op te komen voor de rechten en plichten van het personeel.  

Vervolg

Het houdt natuurlijk niet op bij het opzetten van een ondernemingsraad. Het is namelijk ook belangrijk dat de leden op de hoogte zijn van de veranderingen binnen de maatschappij, zoals bijvoorbeeld aanpassingen en veranderingen van de regels en wetten die te maken hebben met de belangen van het personeel. Daarom wordt het sterk aangeraden om regelmatig een OR training of cursus te volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht bij een adviesbureau in de publieke sector. Zij zijn namelijk in onder andere trainingen gespecialiseerd en kunnen u dus hierbij helpen om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan in uw onderneming.