Wat is de rol van de mediator bij exit mediation?

De arbeidsmediator heeft een rol om twee partijen die betrokken zijn bij een conflict te begeleiden. De bemiddelaar helpt de werkgever, werknemers of collega’s om het probleem op kantoor op te lossen. Om tot een win-win-oplossing te komen, begeleidt de bemiddelaar het hele proces. Elke deelnemer moet het probleem uitleggen. Op deze manier kan de bemiddelaar de conclusie trekken. Vervolgens moedigt de bemiddelaar elke partij aan om zelf tot een oplossing te komen. Wanneer zij de oplossing hebben gevonden, legt de mediator het resultaat van deze mediation vast.

Wat doet de Mediator bij Exit Mediations?

Exit Mediation is de juiste manier om de relatie tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Wanneer de conflicten niet meer kunnen worden afgehandeld, kunnen de werknemers ervoor kiezen om het bedrijf te verlaten. Deze vorm van mediation zorgt ervoor dat beide partijen het eens zijn met de scheiding. Het is de taak van een mediator om dit mediationtraject te begeleiden. Een mediator is onafhankelijk en neutraal. Het gesprek tussen twee bij het conflict betrokken partijen zal goed verlopen. De mediator kalmeert de deelnemer die boos of teleurgesteld is. Daarnaast ondersteunt de mediator beide partijen totdat zij de oplossing hebben gevonden.

Wanneer is exit mediation nodig?

Wanneer de relatie tussen de werkgever en de werknemers verslechtert, is het conflict niet te vermijden. Dit conflict kan worden veroorzaakt door verschillende problemen. Zo is er discriminatie en pesterijen op kantoor, maar ook langdurige ziekte. In dit geval is mediation noodzakelijk om de relaties te herstellen. Dit soort bemiddeling is ook nodig wanneer de werknemers niet meer bij het bedrijf willen werken. De mediator zoekt naar de beste manier om de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Dit bemiddelingsproces zal elke partij helpen om tot een eerlijke overeenkomst te komen.