Manieren om schoolontwikkeling te bevorderen

Het constant verbeteren en waarborgen van de onderwijskwaliteit kan maar door één ding: continu doorvoeren van schoolontwikkeling. Denk hierbij aan het vergroten van kansgelijkheid, maar ook aan het aanbieden van verschillende lespakketten van getalenteerde leerlingen of extra focussen op leerlingen die meer hulp nodig hebben. Alleen zo wordt de school de juiste plek voor iedereen, waar iedereen goede kwaliteit kan verwachten en krijgen. Benieuwd naar manieren om als school te blijven ontwikkelen? Hieronder een aantal tips!

1. Kwetsbaarheid

Alles wat nieuw of voor de eerste keer is, is spannend. Zo ook aanpassingen of vernieuwingen in het onderwijs. Al helemaal als je gewend bent om iets te doen op een manier, en dat nu opeens moet aanpassen. Het beste om te doen is om je kwetsbaar op te stellen en het er over hebben met collega’s. Voor iedereen is het nieuw, ook voor de schoolleiding bijvoorbeeld, en door middel van praten met elkaar zullen er ook ideeën ontstaan die het vernieuwingsproces juist ten goede komen.

2. Probeer het uit!

Als er nooit geëxperimenteerd wordt, komt er ook nooit vernieuwing en is schoolontwikkeling erg lastig. Daarom: probeer ideeën uit! Wil je iets doorvoeren in de les of in het management, probeer het uit als een soort ‘pilot’. Falen mag, dat is alleen maar een leermoment en laat ook zien wat je de volgende keer anders moet doen. Mocht het idee uitgroeien tot echt iets nieuws, goed gedaan! In het geval van niet, geen zorgen, je hebt het immers geprobeerd en er van geleerd. Schoolontwikkeling is alleen mogelijk als er geëxperimenteerd wordt!

3. Schakel ouders in

Ouders kunnen een grote bijdrage leveren aan het doorvoeren van veranderingen en ontwikkelingen. Laat ouders meedenken en ga de dialoog met hen aan. Naast een schoolkracht die de leerlingen dagelijks zien, kunnen ouders gastlessen geven en helpen met zaken in en rondom school. Ook kunnen zij hun perspectief geven op de gang van zaken in de school. Dit geeft weer een verse blik van een externe partij!

4. Luister naar leerlingen

Uiteindelijk gaat het allemaal om de leerlingen. Luister naar hen: wat houdt ze bezig, waar besteden ze veel tijd aan, waar zijn ze bang voor, of wat maakt hen juist blij? Laat ze eerst hun verhaal vertellen en ga daarna pas het gesprek voeren. Houdt de coronacrisis hun bezig? De vluchtelingencrisis? Of iets lokaals dichtbij, zoals het boerenprotest? Bekijk wat je samen met hen kan doen om de wereld een stukje beter te maken en wees als school maatschappelijk betrokken.